Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị xanh Vũ Đức Cúc 04-5576136 94,60 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501 Ông Lê Tự Tâm 084.58.362.0779 128,80 1 Xem
Tổng Công ty xây dựng số 1 - TNHH MTV Lê Hữu Việt Đức (84.8) 38-222-059 514,41 1 Xem
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc Bùi Thái Hà 08.62585039 778,27 3 Xem
Công ty cổ phần Tasco Hoàng Hà Phương +84 4 3773 8558 1.042,99 6 Xem
Tổng số: 5 nhà đầu tư / 1 trang