Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO Nguyễn Văn Đạt (+84.8) 38438883 150,70 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư Hải Thạch BOT Phan Văn Thắng 0573.82.83.82 678,50 1 Xem
Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh Võ Minh Hoài (052.3) 820024 233,70 2 Xem
Công ty TNHH DVTM SX – XD Đông MêKông Ông Trần Mạnh Thắng (08) 38403863 300,73 1 Xem
Công ty TNHH Hùng Phát Nguyễn Ngọc Quế 0633835075 116,03 1 Xem
Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai Nguyễn Đình Trạc 0593.3748367/0593.747366. 266,87 1 Xem
Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức Thái Hồng Nhân 059.2225566/059.3748666 68,97 1 Xem
Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Thi Sơn Trần Việt Khoa 043. 6658870/043 .6658577 127,16 1 Xem
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát Nguyễn Ngọc Tư 0241.3874969 535,05 1 Xem
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt 08.37732222 148,00 1 Xem
Tổng số: 39 nhà đầu tư / 4 trang