Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII Lê Vũ Hoàng 08.3868.8239/08.3868.8189 928,75 4 Xem
Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO Ông Nguyễn Xuân Quang 0616291081/0616291082 166,48 1 Xem
Công ty cổ phần B.O.T QL1A - Bình Thuận Nguyễn Văn Phương 062.3828093 388,14 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest. Nguyễn Minh Tuấn (04) 62583535 163,68 1 Xem
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 Nguyễn Tuấn Huỳnh (+84.4) 3642.0371 287,08 3 Xem
Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP Bạch Ngọc Du (84.511) 3894414; 237,00 1 Xem
Công ty cổ phần xây dựng công trình 545 Thân Hóa (0511.3) 642944 189,00 1 Xem
Tổng công ty XDCT GT4-CTCP Nguyễn Tuấn Huỳnh (+84.4) 3642.0371 311,44 1 Xem
Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV Lê Hữu Việt Đức 0838222059 591,39 1 Xem
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc Bùi Thái Hà 08.62585039 778,27 3 Xem
Tổng số: 39 nhà đầu tư / 4 trang