Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái Lê Tiến Thắng 0211 3720 388 205,50 2 Xem
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn Nguyễn Nam Chung 0218 2211 951/0218.3.883.599 184,00 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng Nguyễn Mạnh Hùng (84-4) 37877 489 116,48 1 Xem
Công ty TNHH Tiến Đại Phát Ngô Tiến Cương +84 4 3787 0907 159,25 1 Xem
Tổng công ty 36 Nguyễn Đăng Giáp 0435332471 427,20 2 Xem
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng Lưu Quang Lãm +84 4 3200 2229 245,67 2 Xem
Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương Lương Đức Minh (04) 37 151 818 365,78 1 Xem
Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai Nguyễn Văn Quý 05 93 866 329 188,30 1 Xem
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương Phạm Văn Cường +84 8 3822 9312 22,97 1 Xem
Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam Phạm Thành Lương 07 53 822 905 270,91 2 Xem
Tổng số: 39 nhà đầu tư / 4 trang