Tên nhà đầu tư Đại diện pháp lý Số điện thoại/Fax Số vốn CSH
(Tỷ đồng)
Tổng số dự án Chi tiết
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 Đinh Văn Thanh +84 4 3835 0930 468,77 6 Xem
Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON Trần Trọng Thắng 04 62 690 481 112,00 1 Xem
Tổng công ty 319 Trần Đăng Tú +84 4 3827 2533 711,00 3 Xem
Công ty cổ phần Tasco Hoàng Hà Phương +84 4 3773 8558 1.042,99 6 Xem
Tổng công ty Thăng Long Nguyễn Đức Kiên +84 4 3757 6088 86,10 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận Nguyễn Xuân Quang 0613918208 298.319,00 1 Xem
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194 Trần Lệnh Phú 08.62583653/08.62589008 386,65 2 Xem
Công ty TNHH BOT Hưng Phát Phạm Công Hưng 0913391324 123,26 1 Xem
Tổng công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng (84-4) 38541164 300,60 2 Xem
Tổng số: 39 nhà đầu tư / 4 trang