Thông tin báo chí về Lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5
22/10/2015

Ngày 18 tháng 10 năm 2015, tại nút giao cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5, thuộc Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - TP. Hà Nội sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), thuộc Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

       *****

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao 

giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2015, tại nút giao cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5, thuộc Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - TP. Hà Nội sử dụng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), thuộc Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 – TP. Hà Nội được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định 653/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2013 với tổng mức đầu tư 1,718 tỷ đồng và giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị Tư vấn thiết kế/giám sát là Tư vấn OCG(Oriental Consultans Global) liên kết với TEDI, APECO và ITST.

Dự án này bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính: Gói thầu số 1 - Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa Dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 do Nhà thầu Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco4) và Tổng công ty xây dựng Thăng Long - CTCP (TLG) thi công, giá trị gói thầu là 817 tỷ đồng sử dụng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam; Gói thầu 1A – Cải dịch đường sắt do Nhà thầu Liên danh Công ty CP Tổng Công ty CTĐS – Công ty CP ĐT CTHN – Công ty CPXD TM Ngọc Minh thi công, giá trị gói thầu là 75 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Gói thầu số 1 – Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa Dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 có quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: Quốc lộ 5 qua nút được mở rộng B = 60m, vận tốc thiết kế 80 km/h; xây dựng các nhánh cầu (nhánh rẽ phía Nam) để tách nhập từ đường vành đai 3 với QL5, vận tốc thiết kế 40 km/h, bề rộng nhánh 1, 2, 3 là 7,1m; nhánh 4 là 9,1m; đường vành đai 3 đoạn vuốt nối với nhánh cầu được mở rộng quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, bề rộng B=52,5m.

Về kết cầu phần trên: Phần cầu nhánh: có kết cấu là dầm bản rỗng BTCT dự ứng lực, chiều cao dầm là 1,45m không đổi dọc theo chiều dài kết cấu nhịp. Chiều rộng dầm 7,1m với các nhánh giao 1, 2, 3 và rộng 9,1m với nhánh giao 4.Phần mở rộng cầu vượt Quốc lộ 5: sử dụng dầm I dự ứng lực tương tự các nhịp cầu hiện tại. Phạm vi mở rộng bên trái tuyến gồm 9 nhịp với 25 dầm I, bên phải tuyến gồm 12 nhịp với 37 dầm I.

Về kết cấu phần dưới: Sử dụng 416 cọc KN đường kính 1m, tổng chiều dài 16.322m (Nhánh 1 gồm 15 trụ, 1 mố và 74 cọc) và 436 cọc BT đúc sẵn 35x35m, tổng chiều dài 12.404m cho phần tường chắn. Sử dụng 12.282m3 BT loại C-3 (30Mpa) cho kết cấu mũ trụ, thân trụ, móng và tường chắn, cống hộp. Móng cọc: sử dụng cọc khoan nhồi đường kính D=1,0m. Mố cầu: thiết kế mở rộng mố A1 về 2 bên để kết nối nhánh 1, nhánh 4 với đường Vành đai 3 và phần mố mở rộng liên kết với mố hiện tại bằng khoan cấy cốt thép. Trụ cầu nhánh: mặt cắt ngang trụ cầu được chia làm 02 loại: 1,35m x 1,8m (Nhánh 1, 2 và 3); 1,35m x 2,2m (Nhánh 4). Trụ cầu phần mở rộng cầu vượt QL5: bố trí các trụ cầu mở rộng bên cạnh vị trí trụ cầu hiện tại.

Tường chắn: bố trí các dạng tường chắn chữ U và tường chắn trọng lực chữ L bằng BTCT tại các vị trí nền đường đầu cách nhánh cầu kết nối với QL5.Tường chắn đặt trên móng cọc BTCT 35x35cm.

Đường nhánh: mặt cắt ngang thành phần nhánh 1, 2, 3 rộng 7,1m bao gồm: phần xe chạy 3,5m + lề trong 0,5m + vai đường ngoài 2,0m + lan can bê tông 2x0,55m = 1,10m.

Về kết cấu mặt đường: Đối với đường nhánh: kết cấu áo đường trên nền đắp (Eyc ≥ 194Mpa); BTN polyme dày 5cm; nhựa dính bám 0,5kg/m2; BTN C19 dày 7cm; nhựa thấm bám 1kg/m2;cấp phối đá dăm loại I dày 45cm; cấp phối đá dăm loại II dày 50cm. Đối với mặt đường trên cầu: BTN polyme dày 7cm.

Đối với các phần hạng mục khác: Thoát nước mặt cầu: bằng các ống thoát nước dọc D250 thu xuống các trụ. Phần tường chắn sử dụng rãnh thoát nước một bên và thu vào rãnh thoát nước dọc tuyến. Hệ thống điện chiếu sáng: được bố trí dọc theo lan can phía ngoài tường chắn. Hệ thống biển báo giao thông, sơn kẻ đường: được bố trí theo các quy định hiện hành, phù hợp với tiêu chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.

Gói thầu số 1A do nhà thầu Liên danh CTCP Tổng Công ty Công trình đường sắt (RCC), CTCP Đầu tư công trình Hà Nội (HAWI), CTCP Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh (UDIC) thi công, bao gồm các hạng mục: xử lý nền đất yếu bằng giếng cát và bấc thấm; xây dựng cải dịch 2,05 Km đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đoạn Km11+204,9 – Km13+208,29 về phía Nam khoảng 40 m so với vị trí hiện tại, xây dựng mới 01 cầu dàn thép hở chiều dài nhịp tính toán Ln=35.6m tại Km11+465.00 quy mô đường sắt khổ 1000mm, đường sắt cấp I, vận tốc thiết kế lớn nhất 120km/h, mở mới 01 đường ngang cấp 3; mở mới 01 đường ngang cấp 3 tạm phục vụ thi công và 01 đường ngang cải tạo cấp 1 theo tiêu chuẩn đường ngang có người gác, xây dựng hệ thống thoát nước của đường sắt, bố trí hệ thống thông tin – tín hiệu đồng bộ trên tuyến.

Chỉ sau 12 tháng triển khai, Dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao giữa cầuThanh Trì với Quốc lộ 5 – TP. Hà Nội đã về đích trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Về cơ bản, các hạng mục quan trọng nhất đã hoàn thành với chất lượng công trình được đảm bảo. Dự án xây dựng cải thiện nút giao hiện tại từ dạng bán hoa thị thành nút giao liên thông khác mức kiểu hoa thị hoàn chỉnh đã cơ bản giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở nút giao hiện tại, đồng thời góp phần phát triển mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội.