Thông cáo báo chí
Thông cáo báo chí về Lễ khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre, bổ sung vào Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu (QL60) theo hình thức hợp đồng BOT
22/01/2016

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre,

Bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu (QL60)

theo hình thức hợp đồng BOT

Ngày 20 tháng 01 năm 2016, tại Km22+900, Quốc lộ 60 thuộc xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre, bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu (QL60) theo hình thức hợp đồng BOT.

Quốc lộ 60 là trục dọc phía Đông đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sớm hoàn thiện nâng cấp hệ thống giao thông đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chỉnh phủ chấp thuận là một nhiệm vụ của ngành GTVT. Cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, Cầu Cổ Chiên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên một số đoạn tuyến kết nối các cây cầu này vẫn chưa được đầu tư đạt chuẩn để khai thác có hiệu quả tuyến QL60, giảm thiểu tai nạn giao thông. Xác định vai trò quan trọng của dự án trên tuyến QL60, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, căn cứ ý kiến đồng thuận của Bộ KHĐT Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng thuận về chủ trương đầu tư tại Văn bản số 5887/VPCP-KTN ngày 28/7/2015theo hướng đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre, bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu (QL60) theo hình thức hợp đồng BOT.

Đến nay, Bộ GTVT đã có Quyết định số 168/QĐ-BGTVT ngày 19/1/2016 phê duyệt bổ sung 4 đoạn tuyến nói trên vào dự án xây dựng cầu Rạch Miễu theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, Bộ GTVT là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc hoàn vốn cho phần bổ sung thông qua điều chỉnh mức phí và kéo dài thời gian thu phí của trạm thu phí cầu Rạch Miễu.

Dự án có tổng mức đầu tư  khoảng 1.800 tỷ đồng (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay của Nhà đầu tư), dự kiến sẽ được khởi công Quý I năm 2016 và hoàn thành trong Quý IV năm 2017. Thời gian thu phí hoàn vốn toàn bộ dự án sau khi bổ sung 4 đoạn tuyến là khoảng 24 năm.

Về phạm vi dự án: Dự án có tổng chiều dài khoảng 22,38km. Điểm đầu tại Km3+343,96 thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và điểm cuối tại Km41+347 thuộc địa phận xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (tiếp nối vào cầu Cổ Chiên).

Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật dự án

Về cấp đường: Đoạn 1 (mở rộng QL60 từ Km3+343,96 ÷ Km7+800) quy mô đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Vtk= 60km/h; Đoạn 2 (nâng cấp mở rộng đoạn từ cuối đường đầu cầu Hàm Luông đến đầu tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km23+100 ÷ Km26+844,26), Đoạn 3 (tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km26+844,26÷ Km32+417) và Đoạn 4 (đoạn đường dẫn vào cầu Cổ Chiên từ Km32+417 ÷ Km41+347) quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h.

Về quy mô mặt cắt ngang: Đoạn 1 có bề rộng nền đường Bnền=24m, gồm 06 làn xe cơ giới; Đoạn 2, 3, 4 có bề rộng nền đường Bnền=12m, gồm 02 làn xe cơ giới.

Về kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 đảm bảo Ey/c≥140Mpa thiết kế theo 22TCN211-06; tải trọng trục 10T.

Về mặt bằng thi công: Hiện nay đoạn 1 và 4 đã được giải phóng mặt bằng sạch 100%, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công ngay sau khi hoàn chỉnh các thủ tục.

Việc tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung 04 đoạn tuyến theo hình thức Hợp đồng BOT là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, tiếp tục huy động thêm các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư bằng hình thức xã hội hóa trong điều kiện nguồn vốn nhà nước khó khăn và hạn chế như hiện nay.

Việc đầu tư bổ sung 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên vào dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu là hết sức cần thiết, nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông trên QL60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đặc biệt sau khi dự án cầu Cổ Chiên đã thông xe và dự án cầu Đại Ngãi đã triển khai và sẽ hoàn thành vào năm 2018, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.

Bộ Giao thông vận tải