Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.11323
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa và các huyện/thị Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Diễn Châu tỉnh Nghệ An
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km380+000 (nút giao với đường Nghi Sơn - Bãi Trành), thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Điểm cuối tại Km430+000 (nút giao với Quốc lộ 7), thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;
Chiều dài: About 50 km
Quy mô đầu tư: + Xây dựng khoảng 50,0 km đường bộ cao tốc; giai đoạn phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 17m, vận tốc thiết kế 80km/h; giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 32,25m, vận tốc thiết kế 100-120km/h. + Tổng số xây dựng 23 công trình cầu, trong đó: 13 cầu trên đường cao tốc, 09 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc, 01 cầu trong nút giao liên thông. + Trên tuyến xây dựng 01 công trình hầm Trường Vinh cắt qua núi Mồng Gà, chiều dài hầm dự kiến 450m.
Tổng mức đầu tư: 8.381,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
5.831,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
2.550,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: Khoảng 2.550 tỷ đồng
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển GTVT; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đảm bảo an ninh, quốc phòng
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Khoảng 20 năm 4 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: