Dự án đầu tư ĐTXD CT đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.11324
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.
Phạm vi dự án: Điểm đầu khoảng Km430+000 (nút giao với Quốc lộ 7), thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Điểm cuối khoảng Km480+000 (nút giao với QL8A), địa phận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;
Chiều dài: Khoảng 50 km
Quy mô đầu tư: + Xây dựng khoảng 49,3 km đường bộ cao tốc; giai đoạn phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 17m, vận tốc thiết kế 80km/h; giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 32,25m, vận tốc thiết kế 100-120km/h. + Tổng số xây dựng 32 công trình cầu, trong đó: 23 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu vượt trực thông với đường cao tốc, 3 cầu trong nút giao liên thông và 01 cầu trên đường gom. + Trên tuyến xây dựng 01 công trình hầm: Hầm Thần Vũ (hầm nhánh phải dài khoảng 1.120m, hầm nhánh trái dài khoảng 1.072m).
Tổng mức đầu tư: 13.338,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
5.261,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
8.077,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: Khoảng 8.077 tỷ đồng.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển GTVT; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đảm bảo an ninh, quốc phòng
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Khoảng 18 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: