Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.11326
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km54+00, phía sau nút giao Cam Ranh (điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm), thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại Km134+00, phía trước nút giao Vĩnh Hảo, trùng điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Địa phận Khánh Hòa từ Km54 - Km59; Ninh Thuận từ Km59 - Km122; Bình Thuận từ Km122 - Km134).
Chiều dài: Khoảng 78,5 km
Quy mô đầu tư: Đường cao tốc tốc độ thiết kế 80 - 120 km/h, quy mô 04 làn xe (Bnền = 17m)
Tổng mức đầu tư: 13.687,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
4.376,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
9.311,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: Khoảng 9.311 tỷ đồng
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển GTVT; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Khoảng 18 năm 10 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: