Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hình thức PPP, hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.11327
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Thuận
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km134, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Điểm cuối tại Km235, thuộc địa phận xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận.
Chiều dài: Khoảng 101 km
Quy mô đầu tư: Đường cao tốc, tốc độ thiết kế 80 - 120 km/h, quy mô 04 làn xe (Bnền = 17m).
Tổng mức đầu tư: 11.603,32 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
7.719,82 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
3.883,50 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: Khoảng 3.883,5 tỷ đồng
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Khoảng 18 năm 02 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: