Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (Km92+900 – Km98+400)

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2284
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần Tasco 118,80 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Phạm vi dự án: - Điểm đầu dự án: Km92+900 QL10 (đầu cầu La Uyên) thuộc thị trấn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Điểm cuối: Km98+400 tiếp giáp với trạm thu phí cầu Tân Đệ thuộc xã Tân Lập huyện Vũ Thư
Chiều dài: 5,5 km
Quy mô đầu tư: Cấp II đồng bằng, 04 làn xe theo TCVN 4054-2005; bề rộng nền đường Bn=24,0m; vận tốc thiết kế Vtk = 100Km/h.
Tổng mức đầu tư: 715,72 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
594,14 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
121,58 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Một phần chi phí GPMB
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đảm bảo đồng bộ quy mô đầu tư của QL10 đoạn từ Thái Bình đến TP Nam Định, giảm tai nạn giao thông đồng thời hỗ trợ các khu kinh tế của 02 tỉnh Thái Bình và Nam ĐỊnh.
Ngày khởi công 07/09/2008
Ngày hoàn thành 30/12/2014
Thời gian vận hành, khai thác
12 năm 4 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 11 năm 9 tháng