Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ (Km92+900 – Km98+400) (bao gồm tuyến tránh Đông Hưng)

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2284
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần Tasco 180,40 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình
Phạm vi dự án: - Điểm đầu dự án: Km92+900 QL10 (đầu cầu La Uyên) thuộc thị trấn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - Điểm cuối: Km98+400 tiếp giáp với trạm thu phí cầu Tân Đệ thuộc xã Tân Lập huyện Vũ Thư - Tuyến tránh Đông Hưng dài 6,5km
Chiều dài: La Uyên - Tân Đệ: 5,5 km; tránh Đông Hưng 6,5km
Quy mô đầu tư: Đoạn La Uyên - Tân Đệ: Cấp II đồng bằng, 04 làn xe theo TCVN 4054-2005; bề rộng nền đường Bn=24,0m; vận tốc thiết kế Vtk = 100Km/h, tuyến tránh Đông Hưng 02 làn xe, bề rộng nền đường B=12m. Đoạn La Uyên - Tân Đệ: đã quyết toán lần 1 với giá trị 537,286 tỷ đồng; tuyến tránh Đông Hưng đang lập hồ sơ quyết toán.
Tổng mức đầu tư: 1.023,70 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :537,28 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
902,12 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
121,58 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Một phần chi phí GPMB đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đảm bảo đồng bộ quy mô đầu tư của QL10 đoạn từ Thái Bình đến TP Nam Định, giảm tai nạn giao thông, ùn tức giao thông tại tuyến tránh Đông Hưng, đồng thời hỗ trợ các khu kinh tế của 02 tỉnh Thái Bình và Nam ĐỊnh.
Ngày khởi công 07/09/2008
Ngày hoàn thành 31/03/2018
Thời gian vận hành, khai thác
12 năm 4 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: 11 năm 9 tháng Sau quyết toán: