Dự án thành phần I: Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Km0 - Km59+594) giai đoạn 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo hình thức hợp đồng BOT. Giai đoạn 2: Mở

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.8320
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km0+000, giao với QL1 tại Km1829+500, trùng với điểm cuối cao tốc Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối: Km59+594, giao cắt với QL20, thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Tân Phú.
Chiều dài: 60 Km
Quy mô đầu tư: Giai đoạn hoàn thiện: Tiêu chuẩn 04 làn xe cao tốc Bn=24,75m, Vtk=100-120km/h. Giai đoạn 1 gồm 04 làn xe (Bn=17m), Vtk=80km/h. Mặt đường: Cấp cao A1, Eyc>160Mpa. Cầu và các công trình quy mô vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL, tải trọng thiết kế hoạt tải HL93.
Tổng mức đầu tư: 7.973,96 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
7.973,96 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm kết nối hoàn chỉnh với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu góp phần tạo ra mối liên kết thuận tiện giữa các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu; giữa khu vực phía Nam với Tây Nguyên. Từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn; phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
24 năm 03 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: