Dự án ĐTXD công trình QL1 đoạn tránh TP.Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km215+775-Km235+885, tỉnh Hà Nam

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1117
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, Công ty cổ phần xây dựng COTEC, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON 112,00 (Tỷ đồng) 45%
Công ty cổ phần xây dựng COTEC 98,00 (Tỷ đồng) 30%
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 70,00 (Tỷ đồng) 25%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hà Nam
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km215+775, QL1 (ranh giới giữa tỉnh Hà Nam và TP. Hà Nội); điểm cuối tại Km235+885, QL1 (nút giao QL1 với ĐT 494); trong đó phần tuyến tránh TP. Phủ Lý (nằm bên phải QL1) có điểm đầu tại Km216+874, QL1; điểm cuối tại Km235+885, QL1
Chiều dài: 43,44km
Quy mô đầu tư: - Tăng cường mặt đường QL1 hiện hữu đạt Eyc=160Mpa (giữ nguyên bề rộng nền, mặt đường hiện hữu) - Xây dựng tuyến tránh đạt tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, nền đường rộng 12m. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.046,81 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.465,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.046,81 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 đoạn qua tỉnh Hà Nam, đặc biệt là qua TP. Phủ Lý; đồng thời phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm An ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 12/10/2014
Ngày hoàn thành 18/10/2016
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm 3 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm 10 tháng