Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đầu tư theo hình thức BOT & Bổ sung tăng cường mặt đường đảm bảo E>160Mpa

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1122
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty Sông Đà 169,68 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Phạm vi dự án: Điểm đầu giao với QL1 tại Km504+400; Điểm cuối giao với QL1 tại KmKm517+900
Chiều dài: 16,00 km
Quy mô đầu tư: Tuyến tránh TP Hà Tĩnh: Quy mô 02 làn xe; B nền =12m. Hạng mục bổ sung: Cải tạo, tăng cường nền mặt đường đảm bảo Eyc > 160Mpa. Giá trị quyết toán dưới đây không bao gồm một số chi phí như GPMB,...
Tổng mức đầu tư: 808,01 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :674,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
708,41 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
2,24 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 2,24 tỷ đồng cho công tác QLDA & Tư vấn
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Tuyến tránh Hà Tĩnh: Đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông khu vực Thành phố Hà Tĩnh, phù hợp với định hướng và quy hoạch GTVT. Hạng mục Bổ sung: Bổ sung hạng mục tăng cường kết cấu mặt đường nhằm tăng cường nền mặt đường, đảm bảo bền vững, an toàn giao thông, tăng tuổi thọ công trình và hiệu quả đầu tư dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP. Hà Tĩnh
Ngày khởi công 19/01/2015
Ngày hoàn thành 04/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
13 năm 10 tháng 13 ngày (tính từ ngày 01/01/2009) Sau khi duyệt điều chỉnh: 11 năm 01 tháng 22 ngày (tính từ ngày 01/01/2009) Sau quyết toán: