Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế, theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1123
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH BOT Hưng Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Hà Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Thành
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH BOT Hưng Phát 123,26 (Tỷ đồng) 47,36%
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Hà Thành 124,50 (Tỷ đồng) 47,84%
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Thành 12,45 (Tỷ đồng) 4,8%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phạm vi dự án: Toàn bộ tuyến khoảng 8km. Hầm Phước Tượng và đường dẫn vào hầm: khoảng từ Km867+950 - Km872+915, QL1
Chiều dài: 8km
Quy mô đầu tư: Phần đường dẫn vào hầm: - Cấp đường: theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế 80km/h. - Quy mô măt cắt ngang: Chiều rộng nền đường Bn=12m; mặt đường Bm=7m. Phần hầm: Phù hợp với khổ đường. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện)...
Tổng mức đầu tư: 1.743,19 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.559,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.743,19 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên Quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải
Ngày khởi công 24/10/2013
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm 02 tháng 17 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 11 năm 4 tháng