Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang – Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đã kết thúc hợp đồng
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1125
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty Sông Đà 130,92 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km591+550 (lý trình QL1), thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Điểm cuối tại Km594+393,6 (lý trình QL1), thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Chiều dài: Tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 2,84km.
Quy mô đầu tư: Quy mô 02 làn xe
Tổng mức đầu tư: 150,02 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :132,20 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
150,02 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác cho tuyến Quốc lộ 1, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế - chính trị, các khu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực miền Trung; phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.
Ngày khởi công 10/07/2003
Ngày hoàn thành 21/08/2004
Thời gian vận hành, khai thác
18 năm 5 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Dừng thu phí từ ngày 30/11/2016 Sau quyết toán: 12 năm 3 tháng