Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1126
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái, Công ty CPĐT, thương mại và xây dựng giao thông 1
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái 136,50 (Tỷ đồng) 65%
Công ty CPĐT, thương mại và xây dựng giao thông 1 73,50 (Tỷ đồng) 35%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Phạm vi dự án: Điểm đầu dự án: Km 2118+600, Quốc lộ 1, thuộc địa phận huyện Châu Thành, Điểm cuối dự án tại Km2014+000, QL1 thuộc địa phận huyện Cái Bè
Chiều dài: 38,52 km
Quy mô đầu tư: Phần tuyến tránh: đường cấp III- Đồng bằng, Vtk=80km/h. Nền đường Bn=12,0m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp. Phần tăng cường mặt đường QL1: giữ nguyên nền, mặt đường; bảo trì, cải tạo, tăng cường mặt đường bảo đảm Eyc>=160Mpa. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 1.398,18 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.381,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.398,18 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, nâng cao chất lượng khai thác, ngăn chặn sự xuống cấp của mặt đường QL1 hiện hữu, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên đoạn tuyến, góp phần từng bước hình thành bộ mặt thị xã Cai Lạy theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 2020, định hướng đến năm 2030 đã được TTCP phê duyệt. đồng thời phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng.
Ngày khởi công 01/09/2014
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
06 năm 4 tháng 29 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: Chưa xác định do chưa chốt phương án thu phí