Dự án ĐTXD QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa theo hình thức BOT & Bổ sung Đầu tư bổ sung hạng mục đường vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa (giai đoạn 1) đoạn Km0-Km6

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1141
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tp. Thanh Hóa và huyện Sơn Đông, tỉnh Thanh Hóa
Phạm vi dự án: QL1 đoạn tránh Thanh Hóa: Điểm đầu tại Km322+100 (QL1A); Điểm cuối: Giao với QL1A tại Km330+200. Hạng mục đường Vành đai phía Tây TP Thanh Hóa : Điểm đầu giao với QL1 tại Km322+70; điểm cuối giao với QL47 tại Km6+00 (lý trình dự án)
Chiều dài: QL1 tránh TP Thanh Hóa dài 9.98km; Hạng mục đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa dài 6km
Quy mô đầu tư: QL1 tránh TP Thanh Hóa: Quy mô 04 làn xe, Bnền = 26m; Hạng mục bổ sung: Quy mô 02 làn xe, Bnền =12m. Giá trị quyết toán dưới đây không bao gồm chi phí đầu tư Hạng mục bổ sung (do đang thi công).
Tổng mức đầu tư: 1.836,57 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :786,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.695,55 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
141,02 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: GPMB và một số chi phí khác
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm thiểu tình trạng ùn tắc và TNGT khu vực thành phố Thanh Hóa; phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 25/04/2005
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
30 năm 8 tháng (Dự án gốc); 13 năm 8 tháng (Hạng m Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 10 năm 5 tháng (Dự án gốc); 13 năm 8 tháng (Hạng m