Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT & BT và Bổ sung Hạng mục hầm Cù Mông

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.1142
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư Hải Thạch BOT, Công ty TNHH QL quỹ NH VietinBank, Công ty TNHH TM-DV-ĐT Công đoàn NH VietinBank, Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư Hải Thạch BOT 678,50 (Tỷ đồng) 43,75%
Công ty TNHH QL quỹ NH VietinBank 465,30 (Tỷ đồng) 30%
Công ty TNHH TM-DV-ĐT Công đoàn NH VietinBank 155,10 (Tỷ đồng) 10%
Tổng công ty xây dựng Hà Nội 252,10 (Tỷ đồng) 16,25%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Quan trọng quốc gia
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Các tỉnh Bình Định, Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa
Phạm vi dự án: Hầm đường bộ qua Đèo Cả: Điểm đầu tại Km1353+500; điểm cuối tại Km1374+525 (QL1). Hạng mục xây dựng hầm Cù Mông: Điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km1239+119; điểm cuối giao với QL1 tại Km1247+739
Chiều dài: Hầm đường bộ Đèo cả 13,4km (trong đó phần hầm dài 4625m); Hầm Cù Mông dài 6,62 km (trong đó hầm dài 2,6km)
Quy mô đầu tư: Hầm Đèo Cả: Phần đường Bnền= 22m; Phần hầm gồm 02 ống hầm (4 làn xe), mỗi ống quy mô 2 làn xe (Bhầm =9m). Hầm Cù Mông: Giai đoạn 1 đào thông 02 ống hầm và hoàn thiện trước 01 ống để khai thác hai chiều (Bhầm = 9,75m).
Tổng mức đầu tư: 15.299,46 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
14.760,46 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
539,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 539 tỷ đồng cho GTMB & TĐC
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác của quốc lộ 1, đồng thời góp phần quan trọng trong việc phát triển các trung tâm kinh tế, công nghiệp và du lịch của khu vực miền Trung, nối Phú Yên với khu kinh tế Vân Phong và thành phố Nha Trang, có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế xã hội, chính trị và đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Ngày khởi công 18/11/2012
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
29 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: