Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 (đoạn từ Km1+200 – Km34+230) qua địa bàn 02 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2145
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần tập đoàn T&T, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần tập đoàn T&T 85,00 (Tỷ đồng) 50%
Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ 85,00 (Tỷ đồng) 50%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi dự án: Điểm đầu: km1+200 (kết nối với dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ thuận) thuộc địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Điểm cuối: Km34+230, thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Chiều dài: 32,85 Km
Quy mô đầu tư: Đoạn Km1+200 - Km26+000 tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, Vtk=80km/h; đoạn Km26+000 - Km34+230 tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, Vtk=60km/h. Quy mô mặt cắt ngang chủ yếu Bnền=12m, Bmặt=11m, một số đoạn Bnền=24m-32m, Bmặt=14m-21m. Công trình cầu và cống cũ tận dụng tăng cường, mở rộng khổ phù hợp với khổ nền mặt đường. Đã dừng triển khai theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Đang triển khai thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định.
Tổng mức đầu tư: 1.130,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.130,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, ngăn chặn sự xuống cấp của mặt đường hiện hữu, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của 02 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp nói riêng và cùng đồng bằng Sông Cửu long nói chung. Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến QL30 (đoạn từ Km1+200 – Km34+230) góp phần từng bước hình thành mạng lưới giao thông theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời phục vụ đắc lực chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển gia thông khu vực.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: