Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2146
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ngãi
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km1063+877, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km1092+577, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Chiều dài: 29,4
Quy mô đầu tư: 1. Quy mô mặt cắt ngang: - Đối với đoạn tuyến thông thường: Tiêu chuẩn cấp 3, đồng bằng, 4 làn xe, Bề rộng nền đường 20,5m; - Đối với đoạn tuyến tránh Mộ Đức: Tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe, Bề rộng nền đường 12m. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện)...
Tổng mức đầu tư: 2.138,90 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.628,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.138,90 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Việc mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và trong vùng nói chung, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT; Kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được triển khai.
Ngày khởi công 15/10/2013
Ngày hoàn thành 12/10/2015
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: khoảng 13 năm 3 tháng