Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc-giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, theo hình thức hợp đồng BOO

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 01.2151
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần Tasco 227,40 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: các trạm thu phí trên QL1 và đường HCM
Phạm vi dự án: 28 trạm thu phí trên QL1 và đường HCM
Chiều dài:
Quy mô đầu tư: Đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng theo công nghệ RFID tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-63:2013 có tích hợp chức năng kiểm soát tải trọng xe bao gồm toàn bộ hệ thống thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ vận hành thu phí
Tổng mức đầu tư: 1.524,74 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.524,74 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư hiện đại hóa hệ thống thu phí và kiểm soát tải trọng xe, hạn chế ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, quản lý lưu lượng xe
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: