Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2153
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng, Công ty cổ phần Tasco
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng 116,48 (Tỷ đồng) 70%
Công ty cổ phần Tasco 49,92 (Tỷ đồng) 30%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Thọ
Phạm vi dự án: Điểm đầu Giao với Đường tỉnh 315 tại Km1+500 (ĐT315); Điểm cuối tại Km65+00 (Lý trình QL32).
Chiều dài: 35.07 Km
Quy mô đầu tư: Quy mô 02 làn xe; Bề rộng nền đường Bnền=12m. Giá trị quyết toán nêu dưới đây không bao gồm một số chi phí như GPMB...Giá trị đã quyết toán (1.000 tỷ đồng) nêu dưới đây chưa bao gồm 50 tỷ đồng giá trị chưa thỏa thuận quyết toán
Tổng mức đầu tư: 1.109,23 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.000,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.109,23 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm từng bước hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến QL32, QL2; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực dự án nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 10/05/2015
Ngày hoàn thành 19/01/2017
Thời gian vận hành, khai thác
24 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 24 năm