Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 - Km1256, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2157
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn, Công ty CP ĐT Kiến Hoàng
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn 184,00 (Tỷ đồng) 66%
Công ty CP ĐT Kiến Hoàng 95,00 (Tỷ đồng) 34%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn- tỉnh Bình Định; thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1212+400,QL1 tại xã Nhơn Hòa thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định. Điểm cuối: Km1256 QL1, tỉnh Phú Yên
Chiều dài: 40.66 Km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe, bề rộng nền đường 20,5m. - Giá trị quyết toán 1.484 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 892 tỷ đồng, còn lại 592 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: Xây dựng, GPMB, chi phí khác).
Tổng mức đầu tư: 2.044.999,00 (Triệu đồng)
Giá trị quyết toán :1.484,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.044.999,00 (Triệu đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Triệu đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay ngày một tăng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tạo cơ sở hạ tầng cho việc phát triển kinh tế xã hội khu vực nói chung, các tỉnh Bình ĐỊnh, Phú Yên nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 22/10/2013
Ngày hoàn thành 30/04/2016
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 5 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: khoảng 18 năm 7 tháng