Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn cửa ngõ phía Bắc TP Bạc Liêu (Km 2169+056,65 ÷ Km 2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2159
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam , Công ty CP đầu tư PACIFIC
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần đầu tư Phương Nam 83,93 (Tỷ đồng) 90%
Công ty CP đầu tư PACIFIC 9,33 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bạc Liêu
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km 2169+056,65 QL1, điểm cuối tại Km 2178+126,79 QL1 và Xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1 địa phận tỉnh Bạc Liêu.
Chiều dài: 9.03Km và 4.18km rãnh dọc QL1
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, quy mô mặt cắt ngang Bnền=20m, Bmặt=19m, bao gồm 4 làn xe cơ giới. Giá trị quyết toán: 601 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 438,673 tỷ đồng, còn lại 162,327 tỷ đồng đang quyết toán của các hạng mục như: GPMB...
Tổng mức đầu tư: 633,23 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :601,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
633,23 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 khu vực tỉnh Bạc Liêu; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 28/12/2015
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
14 năm 9 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 14 năm