Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1488-Km1525, tỉnh Khánh Hòa

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2161
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194 344,96 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Khánh Hòa
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1488+000; điểm cuối: Km1525+000, QL1 tỉnh Khánh Hoà
Chiều dài: 36,1Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III - Đồng bằng; - Đoạn ngoài khu đô thị: Bề rộng nền đường Bnền = 20,5m; bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. - Đoạn qua khu đô thị: trước mắt đầu tư với quy mô nền đường Bnền = 25,5m; bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và hệ thống thoát nước dọc. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.699,56 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.699,56 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 khu vực tỉnh Khánh Hòa; đồng thời khắc phục phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng; phù hợp với quy hoạch va định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 03/10/2013
Ngày hoàn thành 28/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 7 tháng 05 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm 7 tháng