Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 Đoạn Km987 - Km1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Km942-Km1027) theo hình thức hợp đồng B

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2164
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP 237,00 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Phạm vi dự án: - ĐIểm đầu: Tại Km 987 + 000, QL1 (thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. - Điểm cuối: Km 1027+000, QL1, huyện núi thành tỉnh Quảng Nam
Chiều dài: 40km
Quy mô đầu tư: Đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe Bnền=20,5 m. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện). - Giá trị quyết toán 1.356 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 750 tỷ đồng, còn lại 606 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: chi phí xây dựng, GPMB, chi phí khác).
Tổng mức đầu tư: 1.625,78 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.356,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.625,78 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khu vực cửa ngõ thành phố Tam Kỳ và Thị trấn Núi Thành; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Nam nói riêng; phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT
Ngày khởi công 02/10/2013
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 11 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: khoảng 21 năm 8 tháng