Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Km1793+600 đến Km1824+00, tỉnh Đắk Nông theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2165
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương, Công ty CP ĐT và XD Toàn Mỹ 14
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương 22,97 (Tỷ đồng) 15%
Công ty CP ĐT và XD Toàn Mỹ 14 130,16 (Tỷ đồng) 85%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Đắk Nông
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km1793+600 (trùng với Km734 + 600 Quốc lộ 14), thuộc địa phận huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và điểm cuối tại Km1824+000 (trùng với Km765 + 00 Quốc lộ 14), thuộc địa phận huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Chiều dài: 29,312 Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III Đồng bằng. Đoạn ngoài đô thị Bnền=12m, B mặt=11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và đoạn qua đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu Bnền=22,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới; 2 làn xe hỗn hợp và hệ thống thoát nước dọc. Giá trị quyết toán: 648,570 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 512 tỷ đồng, còn lại 136 ,57 tỷ đồng đang quyết toán một số hạng mục như GPMB, chi phí khác.
Tổng mức đầu tư: 1.023,79 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :648,57 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.023,79 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đăk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung, củng cố an ninh - quốc phòng của các tỉnh Tây Nguyên; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông.
Ngày khởi công 23/06/2013
Ngày hoàn thành 17/07/2015
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 7 tháng 20 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 12 năm 11 tháng