Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1525÷Km1551+400, Km1563÷Km1567+500, Km1573+350÷Km1574+500, Km1581+950÷Km1584+550, Km1586÷Km1588+500, tỉnh Ninh Thuận

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2168
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII 422,16 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Ninh Thuận
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1525+000, điểm cuối: Km1588+500 Không bao gồm các đoạn đầu tư bằng nguồn vốn TPCP (đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013) và tuyến tránh QL1 đoạn qua TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Chiều dài: 37Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III - Đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h. Bề rộng nền đường Bnền = 20,5m; bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; riêng những đoạn qua khu vực đô thị và khu đông dân cư tập trung bên đường có xây dựng hệ thống thoát nước dọc. (Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 2.110.800,00 (Triệu đồng)
Giá trị quyết toán :1.900,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.389.788,00 (Triệu đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Triệu đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không có
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 khu vực tỉnh Ninh Thuận; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 15/07/2014
Ngày hoàn thành 26/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 02 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 22 năm 01 tháng