Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Pleiku (Km 1610) - cầu 110 (Km 1667+570), tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2170
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai 266,87 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Chư Prông, huyện Chư Sê và Chư Pưh tỉnh Gia Lai
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km1610 + 00 (trùng với Km542 Quốc lộ 14) và điểm cuối tại Km1667+570 (trùng với Km607+600 Quốc lộ 14, không bao gồm Cầu 110).
Chiều dài: 57.601Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng. Đoạn ngoài đô thị Bnền=12m, B mặt=11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới; Đoạn qua đô thị đầu tư với quy mô Bnền=23,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới; 2 làn xe hỗn hợp và hệ thống thoát nước dọc. Riêng đoạn qua thị trấn Chư Sê mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng với quy mô đường đô thị giữ nguyên mặt cắt ngang như hiện tại. Giá trị quyết toán: 1.539 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 1.260 tỷ đồng, còn lại 279 tỷ đồng của hạng mục như GPMB...
Tổng mức đầu tư: 1.775,57 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.539,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.775,57 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực, củng cố an ninh - quốc phòng của các tỉnh Tây Nguyên; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông.
Ngày khởi công 25/11/2013
Ngày hoàn thành 02/10/2015
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm 4 tháng 2 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 18 năm 5 tháng 12 ngày