Dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2171
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty Thăng Long, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty Thăng Long 86,10 (Tỷ đồng) 70%
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 36,90 (Tỷ đồng) 30%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Hưng Yên: Thành phố Hưng Yên. - Tỉnh Hà Nam: Huyện Duy Tiên.
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km69+722-QL38 hiện tại (ngã tư đường Chu Mạnh Chinh giao đường Phạm Bạch Hổ), TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; điểm cuối: Tại Km82+300-QL38 hiện tại (nút giao Vực Vòng) huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Chiều dài: 12,42
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h (TCVN 4054-2005); 2 làn xe cơ giới Bn=12m, Bm=11m; đối với đoạn đi trùng tuyến cũ đã đảm bảo quy mô khai thác được tận dụng. (Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 833,24 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :593,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
833,24 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đảm bảo nhu cầu vận tải, an toàn khai thác trên QL38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, Hà Nam nói riêng và khu vực nói chung; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải
Ngày khởi công 27/03/2015
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
15 năm 6 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 10 năm 03 tháng 08 ngày