Dự án cải tạo nâng cấp QL31 đoạn thành phố Bắc Giang - Chũ, tỉnh Bắc Giang theo hình thức BOT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2173
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng, Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai Thác Cảng 148,47 (Tỷ đồng) 75%
Công ty Cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á 49,49 (Tỷ đồng) 25%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh bắc Giang
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km 2+400 (ngã tư giao với QL1) xã Dĩnh Trí, thành phố Bắc Giang. Điểm cuối tại Km 38+686 (điểm đầu khu dân cư Thị trấn Chũ) thuộc thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tổng chiều dài tuyến khoảng 36,41km.
Chiều dài: khoảng 36,28km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h; mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 160Pma; 02 làn xe đối với đoạn thông thường và 04 làn xe đoạn tại trạm thu phí, giữ nguyên bề rộng hiện tại của tuyến trong các khu dân cư
Tổng mức đầu tư: 1.319,36 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.319,36 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL31 phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải nhằm tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đảm bảo an toàn khai thác trên QL31 đoạn từ thành phố Bắc Giang - Chũ ; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang nói riêng và khu vực nói chung.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm, 8 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Dừng triển khai dự án theo Nghị quyết 437 của Quốc Sau quyết toán: