Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2174
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái, Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Long Trung Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC (PVV)
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Ái 69,00 (Tỷ đồng) 29%
Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH MTV 74,00 (Tỷ đồng) 31%
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Long Trung Sơn 48,00 (Tỷ đồng) 20%
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC (PVV) 48,00 (Tỷ đồng) 20%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Xã Hoài Châu Bắc và xã Hoài Đức thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km1125+000 thuộc địa phận xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định; Điểm cuối tại Km1153, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chiều dài: 28,6 km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe, bề rộng nền đường Bn=20,5m. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện)...
Tổng mức đầu tư: 1.785,25 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.455,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.644,50 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
140,75 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, bảo đảm an toàn giao thông QL1, thúc đảy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định, củng cố an ninh quốc phòng; phù hợp với quy hoạch và phát triển định hướng giao phát triển GTVT
Ngày khởi công 31/10/2013
Ngày hoàn thành 30/05/2016
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 2 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: khoảng 20 năm 5 tháng