Dự án cải tạo, nâng cấp QL.37 đoạn nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2175
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Giang, tỉnh Thái Nguyên
Phạm vi dự án: - Điểm đầu: Nút giao Đình Trám giữa QL37 (Km70 - QL37) với đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn thuộc KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. - Điểm cuối: Nút giao Yên Bình giao giữa đại lộ Đông Tây Yên Bình với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Km40+980, QL3 mới)
Chiều dài: 34,3km
Quy mô đầu tư: Đường ô tô cấp III đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-05, tốc độ thiết kế V=80km/h
Tổng mức đầu tư: 1.247,70 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.247,70 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, đảm bảo nhu cầu vận tải, an toàn khai thác trên QL37 đoạn nối QL1 Hà Nội - Lạng Sơn đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên nói riêng và khu vực nói chung; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
dự kiến 23 năm (Từ năm 2018 đến năm 2043) Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: