Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh( Quốc lộ 14) đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2179
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Công ty CP Đông Hưng Gia Lai, Công ty CP Thủy điện Sê San 4A
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức 68,97 (Tỷ đồng) 55%
Công ty CP Đông Hưng Gia Lai 31,35 (Tỷ đồng) 25%
Công ty CP Thủy điện Sê San 4A 25,08 (Tỷ đồng) 20%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thị xã Buôn Hồ và huyện Cư G`Gar, tỉnh Đắk Lắk
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km1738+148 thuộc thị xã Buôn Hồ tỉnh Đăk Lắk và điểm cuối tại Km1763+610
Chiều dài: 25.46 Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, quy mô mặt cắt ngang Bnền =12m, Bmặt=11m gồm 2 làn xe cơ giới. Giá trị đã quyết toán: 690,939 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 538,777 tỷ đồng, còn lại 152,162 tỷ đồng của hạng mục như GPMB...
Tổng mức đầu tư: 836,05 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :538,77 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
836,05 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực, củng cố an ninh - quốc phòng của các tỉnh Tây Nguyên; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông.
Ngày khởi công 25/11/2013
Ngày hoàn thành 15/10/2015
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm 2 tháng 22 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm 0 tháng