Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao (BT)

Trạng thái

Dự án đang triển khai xây dựng
Thông tin chung
Mã dự án 01.03.2181
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao Thông Vận Tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng Công ty xây dựng số 1 - TNHH MTV, Công ty TNHH Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng đội thanh niên xung phong Trường Sơn, Công TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng Công ty xây dựng số 1 - TNHH MTV 514,41 (Tỷ đồng) 60,45%
Công ty TNHH Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 134,88 (Tỷ đồng) 15,85%
Tổng đội thanh niên xung phong Trường Sơn 3,34 (Tỷ đồng) 0,4%
Công TNHH Tập đoàn Sơn Hải 165,24 (Tỷ đồng) 19,42%
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường 33,02 (Tỷ đồng) 3,88%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Quan trọng quốc gia
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng
Phạm vi dự án: Điểm đầu: thị trấn La Sơn huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm cuối: Thị xã Túy Loan thành phố Đà
Chiều dài: 77,06Km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn cao tốc, phân kỳ giai đoạn 1 với 2 làn xe, Bnền = 12m
Tổng mức đầu tư: 11.485,84 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
10.369,44 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
1.116,40 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Hoàn thiện một phần nhánh đông đường Hồ Chí Minh, kết nối các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung, phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong khu vực. Tuyến đường hoàn thành phá thế độc đạo của QL1 đoạn qua đèo Hải Vân, giải quyết ngập lụt và sự cố trên QL1; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 15/12/2013
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: