Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1B đoạn Đình Cả - Tân Long (Km107+150 - Km144+700), tỉnh Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT.

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2182
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Thái Nguyên
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km107+150 - đầu thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Điểm cuối: Km144+700 - nút giao Tân Long thuộc địa phận phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chiều dài: 39 Km
Quy mô đầu tư: - Đoạn Đình Cả - La Hiên (Km107+150 - Km124+150): Theo tiêu chuẩn đường cấp III - Miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h; quy mô mặt cắt ngang 02 làn xe với Bnền = 9,0m. - Đoạn La Hiên - Tân Long (Km124+150 - Km144+700): Theo tiêu chuẩn đường cấp III - Đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, các đoạn khó khăn, tốc độ thiết kế 60 km/h; quy mô mặt cắt ngang 02 làn xe với Bnền = 12,0m.
Tổng mức đầu tư: 1.006,78 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.006,78 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên cũng như một số tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 03 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: