Dự án tuyến tránh TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Dự án mở rộng QL1 đoạn từ Km672+600 – Km704+900 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2189
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh 147,00 (Tỷ đồng) 100%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Bình
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km672+600, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; điểm cuối tại Km704+604, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình
Chiều dài: 33,005 Km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng. Quy mô mặt cắt ngang: Đoạn Km672+600 ÷ Km672+821,54 (Đoạn trùng QL1 hiện tại): Bề rộng nền đường Bnền = 20,5m; Đoạn Km672+821,54 ÷ Km704+900 (Đoạn tránh làm mới): Bề rộng nền đường Bnền = 12m. Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính như GPMB (do địa phương thực hiện)...
Tổng mức đầu tư: 982,78 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :971,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
982,79 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ đồng thời cải thiện điều kiện khai thác, ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an nình Quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển GTVT. - Tình hình quyết toán: Đã cơ bản quyết toán xong, còn một số hạng mục đang tạm tính như: Chi phí GPMB, một số chi phí khác
Ngày khởi công 25/11/2013
Ngày hoàn thành 30/08/2015
Thời gian vận hành, khai thác
20 năm 5 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: Dự kiến 18 năm 10 tháng