Dự án mở rộng QL1 đoạn Đồng Hà - Quảng Trị và Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km741+170-Km756+705, tỉnh Quảng Trị

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2190
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh 86,70 (Tỷ đồng) 51%
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn 83,30 (Tỷ đồng) 49%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Trị
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km741+170, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại Km751+00, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Chiều dài: 15,54Km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, bề rộng nền đường Bnền=20,5m. - Giá trị quyết toán 1.054 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 594 tỷ đồng, còn lại 460 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: xây lắp, GPMB, chi phí khác).
Tổng mức đầu tư: 1.067,79 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.054,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.067,79 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, cải thiện điều kiện khai thác, giảm ùn tắc giao thông trên QL 1 phục vụ phát triển kinh xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Ngày khởi công 11/06/2013
Ngày hoàn thành 31/12/2015
Thời gian vận hành, khai thác
21 năm 3 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: Dự kiến 20 năm 5 tháng