Cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn (Km73+870 - Km114+790,75), tỉnh Trà Vinh theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang chuẩn bị đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2194
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm B
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Trà Vinh
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km73+870 nút giao giữa QL53 và HL15 thuộc địa bàn xã Phước Hảo, huyện Châu Thành; Điểm cuối: Km114+790,75 giao với HL81, thuộc thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải.
Chiều dài: khoảng 38 km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, 02 làn xe; tốc độ thiết kế V=80km/h; bề rộng nền đường Bnền = 12m; Tình hình triển khai: Đã dừng triển khai theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Đang nghiên cứu triển khai đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
Tổng mức đầu tư: 1.028,96 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
632,65 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
396,31 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đáp ứng nhu cầu vận tải, đảm bảo ATGT, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH, ANQP của tỉnh Trà Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
Khoảng 22 năm 06 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: