Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn TP Uông Bí - TP Hạ Long theo hình thức BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2196
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ninh
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Tại ngã ba giao Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10 (Km77+300 - QL18), thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối: Tại ngã ba giao Quốc lộ 18 với đường Hùng Thắng (Km107+400- QL18), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chiều dài: 30,1 km
Quy mô đầu tư: Đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây không bao gồm phần hỗ trợ của nhà nước (chi phí giải phóng mặt bằng)
Tổng mức đầu tư: 2.838,87 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.474,68 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.502,10 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
1.336,77 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 1.336.773 triệu đồng
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn TX Uông Bí (nay là Thành phố Uông Bí) - TP Hạ Long để tăng năng lực khai thác, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch.
Ngày khởi công 16/10/2011
Ngày hoàn thành 18/05/2014
Thời gian vận hành, khai thác
16 năm 4 tháng 8 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm 9 tháng 27 ngày