Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng phần cầu chính của cầu Đại Ngãi 1 vượt qua luồng Định An, sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng theo hình thức Hợp đồng BOT.

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.2204
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Phạm vi dự án: - Đầu tư xây dựng phần cầu chính của cầu Đại Ngãi 1 (vượt luồng Định An, sông Hậu nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng) với chiều dài 870m. Điểm đầu tại Km8+268 (lý trình dự án, khớp nối với Hợp phần 2) thuộc địa phận huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; điểm cuối tại Km9+138 (lý trình dự án, khớp nối với Hợp phần 2) thuộc địa phận huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. - Hướng tuyến: Cầu chính của cầu Đại Ngãi 1 cách bến phà Đại Ngãi hiện tại khoảng 7,8km về phía hạ lưu, đồng thời nằm ở hạ lưu Trung tâm nhiệt điện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Chiều dài: 0,87Km
Quy mô đầu tư: - Cầu chính của cầu Đại Ngãi 1: Có chiều dài 870m, kết cấu cầu dây văng với chiều dài nhịp chính L=450m, mặt cắt ngang đảm bảo 4 làn xe có bề rộng B=16m. - Cấp đường: Quy mô đường cấp III đồng bằng theo Tiêu chuẩn TCVN 4054 - 2005 với tốc độ thiết kế Vtk=80km/h
Tổng mức đầu tư: 2.754.275,00 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.754.275,00 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Hỗ trợ của nhà nước: Thu phí tại trạm thu phí cầu Cổ Chiên: Khoảng 13 năm 04 tháng (sau khi đã hoàn vốn cho dự án cầu Cổ Chiên)
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Sau khi dự án hoàn thành, tuyến Quốc lộ 60 được nối thông hoàn toàn và tạo thành tuyến trục dọc hành lang phía Đông cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn cự ly từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; giảm áp lực giao thông ngày càng lớn trên Quốc lộ 1A.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm 04 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: