Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2205
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty 36, Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty 36 147,70 (Tỷ đồng) 40%
Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc 92,31 (Tỷ đồng) 25%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tp Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Phạm vi dự án: 1. Đường Hòa Lạc – Hòa Bình: Điểm đầu tuyến tại Km0+000 - tại ngã tư Hòa Lạc (Km17+850/QL21), điểm đầu xây dựng tại Km6+680; Điểm cuối tại Km32+367 (tương ứng Km 67+510 - Lý trình QL6, thuộc xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, Tp Hòa Bình). 2. Đường Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình: Điểm đầu tại Km38+00; Điểm cuối tại Km70+932 (thuộc phường Đồng Tiến, Tp Hòa Bình)
Chiều dài: 53.4Km (Gồm: Đường Hòa Lạc – Hòa Bình chiều dài tuyến khoảng 25,69Km; đường Quốc lộ 6 chiều dài khoảng 30,36Km)
Quy mô đầu tư: 1. Đường Hòa Lạc – Hòa Bình: Đường đường Cấp III Đồng bằng 2 làn xe cơ giới với Bnền/ Bmặt=12/11m, gồm: 2 làn xe cơ giới Blcg = 2x3,50m; lề gia cố Blgc = 2x2,00m có kết cấu giống kết cấu mặt đường; Bề rộng lề đất Blđ = 2x0,50m. 2. Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình được thiết kế trên cơ sở cải tạo nâng cấp QL6 theo tiêu chuẩn đường cấp III, tuyến cơ bản bám theo đường cũ để tận dụng tối đa mặt đường & chi phí GPMB. (Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như: Chi phí GPMB, ...)
Tổng mức đầu tư: 2.723,01 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :2.601,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
2.685,56 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không.
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải hành lang nối Tây Bắc - Hà Nội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Bắc. Đồng thời, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Thủ đô, theo quy hoạch chung phát triển theo hướng Tây Nam của Hà Nội; đồng thời, lan tỏa ảnh hưởng đến các đô thị vệ tinh (thành phố Hòa Bình) là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tăng cường năng lực thông qua của QL6; giảm khoảng cách, thời gian và chi phí đi lại từ Hà Nội đến Hòa Bình, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường Đại lộ Thăng Long.
Ngày khởi công 01/05/2014
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
24 năm 11 tháng 8 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: 27 năm 6 tháng 09 ngày Sau quyết toán: chưa xác định chính xác.