Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2206
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest., Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Tổng Cty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest. 163,68 (Tỷ đồng) 33%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 124,00 (Tỷ đồng) 25%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 104,16 (Tỷ đồng) 21%
Tổng Cty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 104,16 (Tỷ đồng) 21%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Km113+985 - QL1 cũ (nút giao QL31) thuộc địa phận TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Điểm cuối: Km159+100 - lý trình QL1 (Trạm thu phí Phù Đổng cũ), thuộc địa phận TP. Hà Nội
Chiều dài: 45,8km
Quy mô đầu tư: Tiêu chuẩn đường cao tốc, Quy mô mặt cắt ngang đường: Đoạn Km113+985 QL1 cũ (nút giao QL31) – cầu Như Nguyệt: 4 làn xe, Bnền = 33m; Đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Km159+100 – lý trình QL1 (trạm thu phí Phù Đổng cũ): Giữ nguyên theo quy mô đường hiện trạng, quy mô 4 làn xe, Bnền = 34m. - Giá trị quyết toán: 4.137 tỷ đồng (trong đó đã quyết toán 2.880 tỷ đồng, còn lại 1.257 tỷ đồng đang quyết toán của một số hạng mục như: GPMB, chi phí khác).
Tổng mức đầu tư: 4.213,22 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :4.137,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
4.213,22 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước:
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, cải thiện điều kiện khai thác, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang; phục vụ phát triển kinh tế xã hôi, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung, cũng như của Thủ đô Hà Nội và 02 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 03/10/2014
Ngày hoàn thành 20/04/2016
Thời gian vận hành, khai thác
15 năm 3 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: Dự kiến khoảng 15 năm 1 tháng