Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2207
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát 535,05 (Tỷ đồng) 65%
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 148,17 (Tỷ đồng) 18%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành 139,93 (Tỷ đồng) 17%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội
Phạm vi dự án: - Điểm đầu dự án: Km182+300, tại vị trí nút giao Pháp Vân giao giữa đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai III, thành phố Hà Nội. Điểm cuối dự án: Km211+256 (tại Km211+000 của tuyến cáo tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình); điểm cuối nhánh vuốt nối tại Km212+475 (đầu cầu vượt đường sát trên nhánh nối vào Q
Chiều dài: 29 Km
Quy mô đầu tư: - Giai đoạn 1: cải tạo, nâng cấp yếu tố bình đồ và mặt cắt dọc, kết cấu mặt đường chính tuyến đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới; tận dụng đường hiện tại với bề rộng nền đường 25,0m - Giai đoạn 2: Xây dựng mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới; bề rộng nền đường 33,5m. Xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 (bề rộng nền đường 6,50m). (Ghi chú: Giá trị quyết toán dưới đây bao gồm một số hạng mục tạm tính do chưa đủ điều kiện quyết toán như chi phí GPMB...)
Tổng mức đầu tư: 6.731,78 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :6.269,05 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
6.731,78 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành đường cao tốc để hình thành đoạn đầu từ Hà Nội đến Ninh Bình thuộc đường cao tốc phía Đông theo quy hoạch và đảm bảo nhu cầu khai thác
Ngày khởi công 20/07/2014
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
17 năm, 02 tháng, 18 ngày Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: 15 năm, 06 tháng, 14 ngày