Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, GĐ1 theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2222
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ giao thông vận tải
Nhà đầu tư
Liên danh: Công ty TNHH Tiến Đại Phát, Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Công ty TNHH Tiến Đại Phát 159,25 (Tỷ đồng) 65%
Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân 61,25 (Tỷ đồng) 25%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bình Minh 24,50 (Tỷ đồng) 10%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Hưng hà, tỉnh Thái Bình
Phạm vi dự án: - Điểm đầu: Kết nối vào tuyến nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tại lý trình Km0+00 (lý trình Dự án) (Km31+212,25 lý trình đường nối hai cao tốc); - Điểm cuối: Tuyến vượt sông Hồng, kết nối với tuyến phía Thái Bình tại lý trình Km5+677,87 (lý trình Dự án) (Km0+263,13 - lý trình tuyến phía Thái Bình) thuộc địa phận xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Chiều dài: 5,678Km
Quy mô đầu tư: Bnền=12,0m, Bmặt=11,0m; phần cầu Thái Hà dài 2159,10m khổ cầu bằng chiều rộng nền đường.
Tổng mức đầu tư: 1.709,16 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
1.709,16 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Không
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam, Thái Bình, mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Hồng, đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội và góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự án.
Ngày khởi công 27/03/2015
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
16 năm 7 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: