Đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2223
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp
Phạm vi dự án: Điểm đầu giao với QL.80 hiện tại (Km0+250, QL80) thuộc địa phận TP. Vĩnh Long; điểm cuối tại nút giao Chà Và (Km2062+700, QL.1) thuộc địa phận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Chiều dài: 23.5
Quy mô đầu tư: Giai đoạn 1, phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe (Bnền=17m) không có làn dừng xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế Vtk=80km/h (riêng bình diện, trắc dọc đạt tiêu chuẩn vận tốc thiết kế Vtk=100km/h)
Tổng mức đầu tư: 5.370,15 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
5.370,15 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: bằng quyền thu phí đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (4 năm 02 tháng)
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn thành đồng bộ hệ thống đường cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Cần Thơ theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả đường bộ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và các dự án đã, đang được đầu tư trong khu vực; đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách, rút ngắn thời gian đi lại; giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên QL.1; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
19 năm 3 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: