Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) ÷ Km402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức Hợp đồng BOT

Trạng thái

Dự án đang vận hành khai thác
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2233
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải.
Nhà đầu tư
Liên danh: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, Tổng công ty 319
Nhà đầu tư Số vốn CSH Tỷ lệ
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 215,22 (Tỷ đồng) 51%
Tổng công ty 319 206,78 (Tỷ đồng) 49%
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An
Phạm vi dự án: Điểm đầu tại Km368+400 (QL1) địa phận Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; điểm cuối tại Km402+300 (QL1) địa phận Thị trấn Cầu Giát, tỉnh Nghệ An.
Chiều dài: 33,94km
Quy mô đầu tư: Tốc độ thiết kế 80Km/h; Bề rộng nền đường Bnền = 20,5m, bao gồm 04 làn xe cơ giới Bcg = 4x3,5m = 14m; 02 làn xe thô sơ Bts = 2x2m = 4m; dải phân cách và dải an toàn Bpcat = 1,5m; lề đất 2x0,5m = 1,0m. Giá trị quyết toán dưới đây chưa bao gồm chi phí đầu tư các hạng mục bổ sung, chi phí GPMB...
Tổng mức đầu tư: 3.509,65 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :1.794,00 (Tỷ đồng)
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
3.346,05 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
163,60 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: 163,600 tỷ đồng (gồm: chi phí GPMB 158,828 tỷ đồng, chi phí QLDA 5,772 tỷ đồng).
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên QL1; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung, các tỉnh Thanh hoá, Nghệ An nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.
Ngày khởi công 26/03/2013
Ngày hoàn thành 30/01/2015
Thời gian vận hành, khai thác
17 năm 5 tháng Sau khi duyệt điều chỉnh: 14 năm 9 tháng Sau quyết toán: Chưa hoàn thành quyết toán