Dự án thành phần 1B thuộc dự án xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, đường Vành 3, Tp. Hồ Chí Minh

Trạng thái

Dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Thông tin chung
Mã dự án 01.01.2234
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bộ GTVT
Ngành/Lĩnhvực Đường bộ
Nhóm dự án Nhóm A
Nội dung chủ yếu
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm vi dự án: Điểm đầu: Giao cắt với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cuối: giao cắt với Xa lộ Hà Nội tại nút giao Thủ Đức thuộc địa phận quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều dài: 9.1 Km
Quy mô đầu tư: Quy mô 04 làn xe cơ giới + 2 làn xe hỗn hợp, Vtk=80km/h. Mặt cắt ngang Bn=22,5m ÷ 26m. Mặt đường cấp cao A1, Eyc ≥ 196 Mpa. Xây dựng 05 cầu bằng BTCT và BTCT DƯL, tải trọng thiết kế HL93.
Tổng mức đầu tư: 3.994,49 (Tỷ đồng)
Giá trị quyết toán :Chưa quyết toán
Nguồn vốn: 
   +  Vốn tư nhân:
3.994,49 (Tỷ đồng)

   +  Vốn đầu tư nhà nước:
0,00 (Tỷ đồng)
Hình thức hợp đồng :
Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao
Hỗ trợ của nhà nước: Quyền thu phí Dự án thành phần 1A (thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ của Hàn Quốc)
Trạm thu phí, Mức phí : Chi tiết
Mục tiêu đầu tư Rút ngắn hành trình từ Tp.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến Tp.Hồ Chí Minh và Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, tăng cường trao đổi thương mại, phân luồng từ xa và giảm ách tắc cho các tuyến đường nội thị Tp. Hồ Chí Minh. Từng bước góp phần hoàn chỉnh hệ thống đường Vành đai 3 - Tp. Hồ Chí Minh theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1697/QĐ-TTg. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
Thời gian vận hành, khai thác
22 năm Sau khi duyệt điều chỉnh: Sau quyết toán: